Over dit initiatief

In Nederland kampen veel kinderen en jongeren met lichamelijke klachten waarvoor door dokters geen medische oorzaak wordt gevonden. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn aanhoudende hoofd- en buikpijn, vermoeidheidsklachten, rug en schouderklachten, pijn in gewrichten etc. We noemen deze klachten ook wel SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Kinderen en jongeren met SOLK vallen vaak uit op school en zijn beperkt in hun dagelijks leven. Ouders maken zich zorgen. Professionals voelen zich onmachtig, niet in staat de juiste hulp te bieden. Jongeren leggen regelmatig een langdurig en intensief traject af binnen de gezondheidszorg zonder dat er een oorzaak voor hun klachten wordt gevonden. Met alle gevolgen van dien; ze gaan twijfelen aan zichzelf, verliezen vertrouwen in hun lichaam en voelen zich niet gezien en gehoord.

Wanneer er echter vanuit een ander perspectief naar onbegrepen lichamelijke klachten wordt gekeken, is SOLK wel verklaarbaar en veelal ook oplosbaar. Kinderen en jongeren worden écht beter.

 Zie Mij Nu

Centraal in deze nieuwe manier van kijken staat dat we het kind of de jongere écht zien. Dat we oog hebben voor de persoon en de vragen en problemen waar hij of zij mee worstelt. Oog voor emoties als angst om niet goed genoeg te zijn en daarom afgewezen te worden of voor boosheid en verdriet. Wanneer deze emoties werkelijk gevoeld mogen worden en er echt aandacht is voor het verhaal van het kind of de jongere, kunnen de klachten als vanzelf verdwijnen.

Dat SOLK klachten ook daadwerkelijk kunnen verdwijnen en dat dit veelal op een relatief eenvoudige manier mogelijk is, weten nog (te) weinig mensen. Dat is dan ook precies de reden dat de initiatiefnemers: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ), Proscoop, Stichting Emovere en Alles is Gezondheid,  het plan hebben opgevat een website en verhalenbundel over SOLK en jongeren te realiseren. Op de website en in de verhalenbundel staan een serie verhalen die letterlijk een gezicht geven aan deze problematiek en laten zien dat SOLK ook een oplossing kent.

Initiatiefnemers

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) streeft naar een wereld waarin alle kinderen veilig en gezond opgroeien. We geloven in een sterke jeugdgezondheidszorg en helpen JGZ-professionals dit doel te bereiken  Door te signaleren, confronteren en inspireren. Met een stevige inzet op preventie. Voor NCJ is SOLK en een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling van adolescenten een speerpunt. Net als het verbeteren van het aanbod van de zorg en het vergroten van de deskundigheid over onbegrepen lichamelijke klachten. Om uiteindelijk zoveel mogelijk jongeren klaar te krijgen voor de toekomst en volwassenheid. 
Proscoop is dé adviesorganisatie in Noordoost Nederland die zich, vanuit een maatschappelijke opdracht, inzet voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Ook voor het thema SOLK maakt Proscoop zich sterk. Bijvoorbeeld door het initiëren en ondersteunen van projecten, het uitgeven van informatie en vragen van aandacht voor SOLK bij politiek en overheid. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere professionals die zich met hart en ziel inzetten om de SOLK problematiek op de kaart te zetten en waar mogelijk oplossingen aan te dragen.

Stichting Emovere is opgericht door ex-SOLK patiënten en professionals. Zij wil bijdragen aan een betere behandeling van onbegrepen aanhoudende lichamelijke klachten en mensen ervan bewust maken dat verdrongen emoties een essentiële oorzakelijke rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van SOLK. Stichting Emovere streeft naar een brede maatschappelijke visie op gezondheid, vitaliteit en welzijn, waarbij meer recht wordt gedaan aan het (h)erkennen en omgaan met emoties. Zij ontwikkelt hiervoor initiatieven, zoals het kennisplatform voor SOLK-patiënten en (zorg)professionals: www.depijnvoorbij.nl

Alles is Gezondheid is een zelfregulerend netwerk van 3.000 publieke en private partners, dat bijdraagt aan de maatschappelijke beweging naar een gezonder Nederland. Dit doen we door te leren, verbinden en samen doen. In onze brede gezondheidsbenadering vinden we het belangrijk dat jongeren mentaal in balans zijn. Want als je goed in je vel zit is het makkelijker om gezonde keuzes te maken. Ook voorkomen we zo psychische problemen en teveel stress. Met onze aandacht voor SOLK creëren we ruimte voor het kwetsbare gesprek, reiken we andere vormen van behandeling aan en bieden we inzicht de mogelijkheden van preventie.

Institute for Positive Health (iPH) is de motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. IPH wil de beweging rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Met inspiratie, onderzoek, tools, training en ondersteuning bij implementatie. Binnen de zorg, welzijn en andere sectoren. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. 

Verhalenbundel bestellen?

In het najaar van 2020 zullen de verhalen gebundeld worden in een boekje, getiteld: Zie mij nu. Wil je dit boekje als pdf of in fysieke vorm gratis ontvangen? Klik dan op onderstaande knop en vul de vragen in.