professionals OVER SOLK

Gepassioneerde zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines van de maatschappij, laten hun licht schijnen over hoe zij omgaan met onbegrepen lichamelijke klachten ook wel SOLK (Somatisch, Onvoldoende verklaarde, Lichamelijke Klachten) genoemd.

‘Door middel van deze verhalen willen wij laten zien dat door een benadering waarbij je je richt op onderliggende emoties en mentale overtuigingen, het mogelijk is om van onbegrepen lichamelijke klachten te herstellen.’

Elk verhaal eindigt met een tip van de professional en links voor websites met meer informatie.

Tip van de zorgprofessional

Onder elk verhaal vind je een praktisch advies, websitelinks en boekentips van de geinterviewde zorgprofessional.