Jongeren met SOLK aan het woord

Verhalen van jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten

Op deze website vind je een serie openhartige verhalen van kinderen en jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten ook wel SOLK (Somatisch, Onvoldoende verklaarde, Lichamelijke Klachten) genoemd. Bij velen van hen was sprake van ernstige klachten, (langdurige) schooluitval en wegvallende sociale contacten. In tegenstelling tot jongeren met gedragsproblemen, die vaak zeer aanwezig en daarmee zichtbaar zijn, blinken jongeren met SOLK uit in afwezigheid.

‘Door middel van deze verhalen willen wij laten zien dat door een benadering waarbij je je richt op onderliggende emoties en mentale overtuigingen, het mogelijk is om van onbegrepen lichamelijke klachten te herstellen.’

Bij elk verhaal zit een boodschap van de jongere voor de gezondheidszorg of zijn omgeving. Ook vind je onder elk verhaal toelichting en advies van ‘de zorgprofessional.

Wat zegt de zorgprofessional?

Onder elk verhaal vind je een toelichting van ‘de zorgprofessional’. Deze reflectie op het verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende artsen en andere zorgprofessionals:

  • Wico Mulder, Arts M&G/MPH/Jeugdarts Adolescenten, adviseur NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg)
  • Marten Klaver, voormalig Neuroloog en SOLK deskundige
  • Kitty Rumping, fysio-manueel therapeut revalidatiecentrum Heliomare
  • Mark Weghorst, change maker NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg)
  • Linda Goldsteen, ambulant begeleider VO en Re-Fit trainer, Expertiseteam, Onderwijscentrum ‘De Twijn’.
  • Ester van den Hul, ambulant begeleider VO en Re-Fit trainer, Expertiseteam, Onderwijscentrum ‘De Twijn’.
  • Simone Kienhuis, jeugdarts GGD Twente

Gezamenlijk geven zij advies over hoe om te gaan met kinderen en jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten. Tevens geven zij inzicht in de emotionele oorzaak die vaak achter een klacht verborgen zit.