Welkom bij de herstelverhalen van kinderen en jongeren met (voorheen) onbegrepen lichamelijke klachten. Bij velen was sprake van ernstige klachten, (langdurig) schooluitval en wegvallende sociale contacten. Klik op de foto’s voor de verhalen en scrol naar beneden. 

Luna (20)

CRPS, Complex Regionaal Pijnsyndroom

Wat zegt de zorgprofessional?

Onder elk verhaal vind je een toelichting van ‘de zorgprofessional’. Deze reflectie op het verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende artsen en andere zorgprofessionals:

  • Wico Mulder, Arts M&G/MPH/Jeugdarts Adolescenten, adviseur NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg)
  • Marten Klaver, voormalig Neuroloog en SOLK deskundige
  • Kitty Rumping, fysio-manueel therapeut revalidatiecentrum Heliomare
  • Mark Weghorst, change maker NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg)
  • Linda Goldsteen, ambulant begeleider VO en Re-Fit trainer, Expertiseteam, Onderwijscentrum ‘De Twijn’.
  • Ester van den Hul, ambulant begeleider VO en Re-Fit trainer, Expertiseteam, Onderwijscentrum ‘De Twijn’.
  • Simone Kienhuis, jeugdarts GGD Twente

Gezamenlijk geven zij advies over hoe om te gaan met kinderen en jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten. Tevens geven zij inzicht in de emotionele oorzaak die vaak achter een klacht verborgen zit.